Låneansökan

 • Du är minst 22 år
 • Du har en fast årsinkomst från lön eller pension på minst 110 000 kr
 • Du har inga betalningsanmärkningar
 • Du är bosatt i Sverige
 • Fyll i och skicka in ansökan
 • Du får ett preliminärt besked direkt på skärmen
 • Om din ansökan blir godkänd får du möjlighet att signera låneavtalet direkt med BankID. Vill du hellre ha det i pappersform skickar vi hem ett låneavtal till dig som du signerar och returnerar till oss.
 • Lånet betalas ut så snart vi har fått ditt signerade avtal i retur

Återbetalningstid från 1 upp till 6 år. Nominell årsränta är den samma för alla nya kunder, f.n. 29,04%. Maximal effektivränta är 33,23%.

ALLMÄNNA VILLKOR (PDF)

 

Blanketten "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" (SEKKI) innehåller utförlig förhandsinformation om Credento Privatlån

SEKKI (PDF)

Lånebelopp

kr
1 000 kr
40 000 kr

Återbetalningstid

= 0 kr /mån

Personuppgifter
Personnummer anges i format YYYYMMDD-XXXX
Adressuppgifter
Kontaktinformation
Ett telefonnummer är obligatoriskt. Fyll i ditt hemnummer och/eller ditt mobilnummer.
Arbete
Ange din årsinkomst (Bruttolön)
Lån och krediter
Totalt belopp övriga lån/krediter (du ska inte ange bolån)
Månadskostnad (ange ej kostnad för bolån)
Total boendekostnad såsom hyra/avgift och driftskostnader, inklusive ev. räntekostnad för bolån.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, NATO eller WTO.

Övrigt

Välj den signeringsmetod du föredrar nedan.


Försäkra ditt lån om oturen är framme.

Låneskydd betalar ditt lån om du drabbas av arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukdom som kräver sjukhusvård eller dödsfall. Försäkringsskyddet och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder, olika regler gäller om du är under eller över 65 år. Försäkringen kostar 0,45% per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 25kr/mån. Mer om Låneskydd (Öppnas i nytt fönster)

Läs mer och teckna till ett låneskydd till ditt nya lån genom att klicka på knappen nedan och underteckna försäkringsavtalet.

FÖRSÄKRA DITT LÅN MED LÅNESKYDD

Låneskydd betalar ditt lån om du drabbas av arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukdom som kräver sjukhusvård eller dödsfall. Försäkringsskyddet och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder, olika regler gäller om du är under eller över 65 år. Försäkringen kostar 0,45% per månad av aktuell låneskuld, dock lägst 25kr/mån. Mer om Låneskydd (Öppnas i nytt fönster)

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga och är medveten om att en kreditupplysning kan komma att inhämtas på mig. Jag har tagit del av de allmänna villkoren med villkorsdatum 2017-11-27 (PDF öppnas i nytt fönster) och samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges under personuppgifter i de allmänna villkoren.

Korrigera följande fält:

  Vänligen vänta, din ansökan behandlas

  Slutför processen i det andra fönstret